متین 2 حنجره

14

محمد مهدی معارفی ملقب به متین دو حنجره متولد 13 شهریور ماه سال 1365در شهر کرج به دنیا  آمد و اصالتاً هم مشهدی است.

 دوران کودکی متین دوحنجره:

دوران کودکی او با سختی های فراوان در یکی از محله های پایین شهر سپری شد.

وی از اول به موسیقی علاقه بسیار شدیدی داشت و به دلیل مشکلات مالی فراوان حتی قادر به تهیه یک گیتار هم نبود. تا اینکه مادرش در

حالیکه مخالف فعالیت محمد مهدی در این کار بود،درسن شانزده سالگی ساز مورد علاقه اش را برای او خرید و او پس از مدتی وارد کلاس

های آموزش گیتار شد.

محمد مهدی به دلیل استعداد بالا وهمچنین ضربات روحی و احساسی فراوانی که بر او وارد شده بود در کار موسیقی و گیتار تبحر زیادی

نشان داد و از جلسات چهارم و پنجم کلاس گیتار شروع به شعر و ملودی گفتن کرد.

اوایل کارمتین به خاطر سبک و نوع شعری که داشت سر و صدای زیادی نکرد ولی بعد از مدتی که متین کارهای به تو چه و مسافرا را به

تنظیم کنندگی مهام به بازار عرضه کرد کم کم سبک او مورد بازدید مخاطبان بیشتری قرار گرفت تا اینکه متین آلبوم کامل خود را به بازار

عرضه کرد. متین در ابتدا یک حنجره داشت یعنی همان صدای نازکی که شما در کارهایش از او میشنوید ولی با نکته سنجی استادش بنام

هومن قاضی متوجه شد که میتواند بر روی صدای BASS(بمش) کار کند تا صدای نازکش جذابیت بیشتری داشته باشد و اینکه به مرور زمان

محمد مهدی متوجه شد که صدای بمش با صدای نازکش زمین تا آسمان فرق میکند و به این ترتیب در حال حاضر او را بعنوان متین دو

حنجره میشناسید.

به گفته ی خود متین،دو حنجرۀ او دو شخصیت کاملا ً احساسی هستند که شخصیت اول(صدای بم) او انسانی کاملا ً خشن و افسار

گسیخته است ولی درمقابل او شخصیت دوم(صدای نازک) او کاملا ً احساساتی و همیشه از عواطف میگوید.

او از پنج سال پیش وارد عرصه موسیقی شد و کارش را با نوازندگی گیتار شروع کرد. اولین آلبومش،آلبوم رسمی او با عنوان طناب دار یا EM

میباشد که وی تلاش زیادی جهت گرفتن مجوز برای آلبوم EMکرد ولی مؤفق به گرفتن مجوز نشد.

متین پس از اینکه با آلبوم مردمی خود در ایران نتوانست مجوز بگیرد،دلیلی برای ماندن در ایران نداشت و با پا فشاری های روحانیون و

انگ شیطان پرستی و دستگیری و بازداشت های متعدد به متین مجوز ندادند ایجاد دریچه یا مجوز به ترک وطن شد گفته شده: یکی از

دلایلی که سیک جدیدی از موسیقی راک شرقی بود که نام او بنام صاحب سبک در جهان ثبت شده است که تاریخ خروج او از ایران مصادف

است با: 27/7/1388

آهنگهای متین 2 حنجره

متین2حنجرهمچاله

متین 2 حنجره مچاله

متین2حنجرهگوسفند

متین 2 حنجره گوسفند

متین2حنجرهبارون

متین 2 حنجره بارون

متین2حنجرهحرمت

متین 2 حنجره حرمت

متین2حنجرهنیکوتین

متین 2 حنجره نیکوتین

متین2حنجرهآلوده

متین 2 حنجره آلوده

متین2حنجرهشاید من مقصرم

حنجره شاید من مقصرم

متین2حنجرهبیا بیا

متین 2 حنجره بیا بیا

متین2حنجرهپرغرور

متین 2 حنجره پرغرور

متین2حنجرهآره آره

دانلود آهنگ متین 2 حنجره آره آره

متین2حنجرهدیوانه شهر

دانلود آهنگ متین 2 حنجره دیوانه شهر

متین2حنجرهیالا برو

متین 2 حنجره یالا برو

متین2حنجرهآسون نرو

2حنجره آسون نرو

متین2حنجرهمریخ