ناصر زینعلی

ناصر زینعلی

6

ناصر زینعلی خواننده قدیمی کشورمان که در سبک پاپ فعالیت خود را از سال تقریبا 1393 را آغاز کرده است.

ناصر زینعلی در طول فعالیت خود با آهنگساز و تنظیم کنندگان بزرگی به نام مسعود جهانی ، فربد فروغی ، رضا پناهی ، حامد برادران … همکاری داشته است .

آهنگهای ناصر زینعلی

ناصر زینعلیبا توام

ناصر زینعلی با توام

ناصر زینعلیمیشه بهم بتابی

زینعلی میشه بهم بتابی

ناصر زینعلیخودتو برسون

ناصر زینعلی خودتو برسون

ناصر زینعلیتولد

ناصر زینعلی تولد

ناصر زینعلیبگو چند

زینعلی بگو چند

ناصر زینعلییه خبری شده

یه خبری شده